Вимірювальна категорія

Вимірювальна категорія – це метод класифікації Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) діючих електричних ланцюгів, що використовуються при вимірюванні та випробуваннях установок і обладнання, як правило, в стосунку до будівлі (житлової або промислової). Категорії враховують сумарну безперервну енергію, доступну в даній точці контуру, і виникнення імпульсних напруг. Енергія може бути обмежена вимикачами або запобіжниками, а імпульсні напруги

Read more 

Аддитивна величина

Аддитивна величина – однорідна фізична величина, різні значення якої можуть бути підсумований, перемноженої на числовий коефіцієнт, роділені одне на одне.

Read more