Застосування газових детекторів

Газоаналізатори призначені для постійного вимірювання коцентрации газу і забезпечують безперервні покази його концентрації. Сфери застосування : Нафтопереробні заводи Нафтовидобуток Роботи по підряду Планове заводське технічне обслуговування в міжремонтний період Хімічні заводи Протипожежні служби Промислова безпека Целюлозно-паперова промисловість Важка промисловість Водоочисні споруди Суднобудівні заводи і морські споруди Моніторинг звалищ Траншеї, силоси, залізничні вагони Електростанції Cталепрокатні заводи

Read more 

Аміак NH3 – балансування між користю і шкодою

Аміак NH3 – балансування між користю і шкодою Аміак – хімічна речовина, що складається з трьох атомів водню і одного атома азоту, (хімічна формула NH3). Офіційно аміак був відкритий в 1774 році британським ченцем і хіміком Джозефом Прістлі. Це відкриття мало колосальну важливість для промисловості, оскільки похідні аміаку – солі амонію були необхідні як висококласних

Read more 

Формальдегід HCHO в повсякденному житті

Тисячоліттями людина намагалася підпорядкувати собі дику природу, і, нарешті, досягла успіху в цьому настільки, що змошла створити її рукотворний аналог – міста, що живуть за своїми власними законами і правилами, у відокремленого від зовнішнього світу середовищі, повністю контрольованого своїм творцем. Але виявилося, що, як і в незайманому лісі часів льодовикового періоду, тут криються свої небезпеки

Read more 

Cl2 хлор

Хлор (Cl) — елемент 17-ї групи періодичної таблиці хімічних елементів. Хлор — важкий газ жовтувато-зеленого кольору з різким, задушливим запахом, неметал. Густина газоподібного хлору за нормальних умов 3,214, рідкого хлору при t кипіння — 1,557, твердого хлору — 1,9 (при t –102оС). tпл. — 101 оС; tкип. −34,6 оС. Під тиском близько 6 атмосфер хлор

Read more 

C4H10 бутан

C4H10 бутан Бутан (C4H10) – органічна сполука, вуглеводень класу алканів. У хімії назва використовується в основному для позначення н-бутану. Бутан – безбарвний горючий газ, зі специфічним запахом, при нормальному тиску легко зріджується від -0,5 ° C, замерзає при -138 ° C; при підвищеному тиску і звичайній температурі – легколетучая рідина. Критична температура +152 ° C,

Read more 

C3H8 пропан

C3H8 пропан Пропан міститься у природних і нафтових газах, утворюється під час крекінгу нафтопродуктів. Застосовується для одержання пропілену, нітрометану, технічного вуглецю тощо. Використовується як автомобільне паливо, розчинник, побутовий газ (у суміші з бутаном). Формула: СН3СН2СН3. Температура самозаймання 466 °С. Концентраційна границя вибуховості 2,1-9,5%.

Read more 

C2H6 етан

C2H6 етан Етан — це органічна сполука ряду алканів з емпіричною формулою C2H6. За звичайних температури та тиску, етан є газом без кольору та запаху. Етан та інші гомологи метану є складовою частиною природного газу. У різних покладах вміст етану коливається від 0,5% до 4%. Етан — газ без запаху та кольору. Густина при T=-100

Read more