Електровимірювальні прилади

Електровимірювальні прилади – пристрої, що застосовуваються для вимірювання різноманітних електричних величин. До групи приладів входять також крім власне вимірювальних приладів та інші засоби вимірювань – міри, перетворювачі, комплексні установки.

За характером вимірювання електричних величин  поділяються на – амперметри – для вимірювання сили електричного струму; вольтметри – для вимірювання електричної напруги;
омметри – для вимірювання електричного опору; мультиметри (інакше тестери, авометра) – комбіновані прилади
частотоміри – для вимірювання частоти коливань електричного струму; магазини опорів – для відтворення заданих опорів;
ватметри і варметри – для вимірювання потужності електричного струму; електричні лічильники – для вимірювання спожитої електроенергії
тощо.

За призначенням  поділяються на – вимірювальні прилади, міри, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні установки та системи, допоміжні пристрої;

За способом представлення результатів вимірювань  поділяються на – показуючі та реєструючі (у вигляді графіка на папері або фотоплівці, роздруківці, або в електронному вигляді);

За методом вимірювання  поділяються на – прилади безпосередньої оцінки і прилади порівняння;

За способом застосування і за конструкцією  поділяються на – щитові (закріплюються на щиті або панелі), переносні і стаціонарні;

За принципом дії –  поділяються на – електромеханічні: магнітоелектричні; електромагнітні; електродинамічні; електростатичні; феродинамічні; індукційні; магнітодинамічні; електронні; термоелектричні; електрохімічні.

Showing 1–12 of 158 results