Стандарт LXI

Стандарт LXI LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) – гнучкий високошвидкісний стандарт комунікаційних протоколів вимірювання та збору даних для приладів за допомогою універсального інтерфейсу LAN (Ethernet), розроблений галузевим LXI консорціумом. Головним завданням LXI консорціуму є забезпечення сумісності розроблених нових різними виробниками контрольно-вимірювальних приладів, а так само гарантія підтримки існуючих інтерфейсів GPIB, VXI і PXI.

Read more 

Державні санітарні норми “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13 Додаток 1 до Державних санітарних норм та правил “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги” ОСНОВНІ ТИПИ полімерних будівельних матеріалів та перелік хімічних речовин, що виділяються з них у повітря * Тип полімеру Тип матеріалу Хімічні речовини, що можуть виділятися у повітря ГДК с.д. для

Read more 

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” ЗАКОН УКРАЇНИ “Про метрологію та метрологічну діяльність“ набрав чинності з 1 січня 2016 року.

Read more