Окисно-відновний потенціал

Окисно-відновний потенціал (Reduction potential (redox potential, oxidation / reduction potential, ORP, pE) – міра здатності хімічної речовини приєднувати електрони (відновлюватися), , яка залежить від зміни в розчині концентрацій йонів Н+ та ОН−. Вимірюється у мілівольтах.

Read more 

Рефлектометри

Рефлектометри Рефлектометр для кабельних ліній (англ. Time Domain Reflectometer, англ. TDR) – пристрій, призначений для виявлення дефектів у кабельних лініях локаційним (рефлектометричним) методом.

Read more 

Етилен C2H4

Етилен C2H4 Етилен – горючий безбарвний газ, що має вибухову здатність під впливом підвищених температур, тисків, відкритого вогню при наявності кисню.

Read more 

Пентан C5H12

Пентан C5H12 Пентан – безбарвна рідина, що отримується з природних газоконденсату і нафти, нетоксичний, але легко запалюється, служить сировиною для

Read more 

Гексан C6H14

Гексан C6H14 Гексан – це концентрований вуглеводень C6H14, як правило, має рідкий вид без кольору і запаху, при цьому є рухомим. Через його специфічні особливості

Read more 

Октан C8H18

Октан C8H18 Октан – горюча рідина, міститься в продуктах переробки нафти, використовується при визначенні сортності бензину як еталонне паливо і як

Read more 

Метанол CH3OH

Метанол CH3OH Метанол (CH3OH) -найвідоміший і найбільш отруйний спирт. При реакції з повітрям в значних обсягах утворює вибухові суміші. У виробництві метанол виступає сировиною. Широко використовується в нафтовій промисловості. Через загальну вибухонебезпечність ризик роботи з цією речовиною підвищується. Для забезпечення безпеки на виробництві встановлюють газоаналізатори метанолу, які стежать за кількістю отруйних і вибухонебезпечних викидів в

Read more 

Класифікація газоаналізаторів

Газоаналізатори – вимірювальні прилади для аналізу складу і властивостей газів і газових сумішей. Залежно від призначення і виконуваних завдань газоаналізатори можна поділити на кілька основних груп: газоаналізатори горіння для налагодження і контролю печей, котлів і паливоспалюючих установок; газоаналізатори з визначення параметрів і контролю повітря робочої зони (прилади безпеки); газоаналізатори для контролю викидів в атмосферу (екологія)

Read more 

Дейтерій D2

Дейтерій D2 Дейтерій – це один з водневих ізотопів, що отримується в результаті багатоступінчастого електролізу або низькотемпературної ректифікації води, застосовується в реакторах атомних станцій, в науково-лабораторних дослідженнях, у виробництві водневих боєприпасів, агрегатний стан – твердий і рідкий, небажаний вплив на людину проявляється порушенням роботи нирок , обміну речовин.

Read more